• Ελευθερίου Βενιζέλου 1-5, Νίκαια, Ελλάδα
  • Τ.Κ.18453 ΑΡ. ΓΕΜΗ 160311107000